اصفهان، بازار بزرگ کامپیوتر طالقانی، پلاک 1

تات

آدرس گارانتی من کجاست؟

/post-5

به دنبال گارانتی لپ تاپ خودت میگردی و پیدا نمی کنی؟! کاری نداره... یه سرچی اینجا کن. همه آدرس ها اینجا هست.