فروشگاه اینترنتی آلفا دیجیک

مجیک

مجیک موس اپل چیست؟

/post-6

شاید وقتی چشمت به مجیک موس اپل بیافته و بگی اون چیه و چه قابلیتهایی داره؟ بدرد بخور هست؟! اصلا چرا این قیمته؟ آیا فقط برای محصولات اپل قابل استفادست؟ در اینجا به همچی نگاه کردیم...