طبق گزاش هایی که بر اساس بنچ مارک چیپ M2 منتشر شده، تراشه جدید اپل در آزمون تک هسته ای خود امتیاز 1919 را کسب کرده و مک بوک پرو 13 اینچی M1 در این آزمون امتیاز 1707.

همچنین چیپ M2 در آزمون چند هسته ای امتیاز 8928 را بدست آورده که M1 امتیاز 7419 شده است و بدین ترتیب 20 درصد قدرت آن نسبت به چیپ قبلی قوی تر شده است.