اصفهان،خیابان طالقانی، بازار بزرگ کامپیوتر طالقانی، پلاک 10

مک بوک M2


نتایج بنچ مارک چیپ M2 فاش شد!

/post-10

20 درصد عملکرد سریعتر نسبت به چیپ M1