فروشگاه اینترنتی آلفا دیجیک

چیپ M2

نتایج بنچ مارک چیپ M2 فاش شد!

/post-10

20 درصد عملکرد سریعتر نسبت به چیپ M1